Instellingen > Waarschuwingen > E-mail

 

Met de optie Bewegingsfilter kunt u de instellen hoeveel continue beweging (in seconden) moet worden gedetecteerd voordat de camera een waarschuwing verstuurt. De standaardinstelling is 2 seconden. Verhoogt u het aantal seconden dat voor een waarschuwing vereist is, dan wordt u alleen geïnformeerd als beweging net zo lang als of langer dan de ingevoerde tijd plaatsvindt, bijvoorbeeld 2, 3 of 5 seconden.

 

1. Klik op het pictogram Instellingen.

2. Klik op de tab Waarschuwingen. Nu wordt het venster E-mailinstellingen weergegeven.

3. Klik op het pictogram Geavanceerd.

4. Verhoog of verlaag in het veld Bewegingsfilter het nummer dat momenteel is ingesteld.

5. Klik op de knop OK om de nieuwe instelling te accepteren en op te slaan.

 

Verwante onderwerpen

De instelling voor waarschuwingsfrequentie wijzigen

Instelling voor bewegingsfilter wijzigen