Instellingen > Waarschuwingen > E-mail

 

N.B. In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u e-mailwaarschuwingen voor de camera(‘s) al hebt ingeschakeld en ontvangers van e-mailwaarschuwingen hebt ingevoerd.

 

1. Klik op het pictogram Instellingen.

2. Klik op de tab Waarschuwingen. Nu wordt het venster E-mailinstellingen weergegeven.

3. Klik op de koppeling Meer toevoegen > onder de sectie E-mailwaarschuwingen naar de volgende ontvangers versturen. Het dialoogvenster Ontvanger toevoegen wordt weergegeven.

4. Test of de e-mailaccount geldig is door op de optie Testbericht versturen te klikken.

5. Klik op OK om terug te gaan naar het venster Waarschuwingen > E-mail.

6. Open uw e-mailaccount om te zien of het bericht verschijnt.

N.B. Soms kan de verzending van het testbericht enkele minuten duren, afhankelijk van uw e-mailprovider.

Een testbericht voor een e-mailwaarschuwing versturen