Instellingen > Waarschuwingen > E-mail

 

N.B. In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u e-mailwaarschuwingen voor de camera(‘s) al hebt ingeschakeld en ontvangers van e-mailwaarschuwingen hebt ingevoerd.

 

1. Klik op het pictogram Instellingen.

2. Klik op de tab Waarschuwingen. Nu wordt het venster E-mailinstellingen weergegeven.

3. Klik op de koppeling Bewerken onder de sectie E-mailwaarschuwingen naar de volgende ontvangers versturen. Het dialoogvenster Ontvanger toevoegen wordt weergegeven.

4. Maak de gewenste wijzigingen in de velden Naam van ontvanger en/of E-mailadres.

5. Klik op OK om de wijzigingen te accepteren en naar het venster Waarschuwingen > E-mail terug te keren.

Een ontvanger bewerken