Instellingen > Waarschuwingen > E-mail

 

In het veld Waarschuwingsfrequentie kunt u het aantal waarschuwingen beperken dat u via e-mail van uw camera ontvangt. De tijd is standaard ingesteld op 5 minuten tussen waarschuwingen.

 

1. Klik op het pictogram Instellingen.

2. Klik op de tab Waarschuwingen. Nu wordt het venster E-mailinstellingen weergegeven.

3. Klik op het pictogram Geavanceerd.

4. Verhoog of verlaag in het veld Waarschuwingsfrequentie het aantal dat momenteel is ingesteld.

5. Klik op de knop OK om de nieuwe instelling te accepteren en op te slaan.

 

Verwante onderwerpen

Instellingen voor bewegingsfilter wijzigen

De instelling voor waarschuwingsfrequentie wijzigen