ZoneAlarm van CheckPoint biedt verschillende pakketten voor computerbeveiliging, waaronder ZoneAlarm Free, ZoneAlarm Antivirus en ZoneAlarm Extreme Security. Hoewel er verschillende niveaus zijn op het gebied van beveiligingsopties en -functies, zijn ze grotendeels hetzelfde.

Net als andere firewallproducten voor pc’s biedt ZoneAlarm interfaces voor automatische en handmatige configuratie. ZoneAlarm vraagt u automatisch om te klikken op ‘Allow’ (Toestaan) en ‘Remember this setting’ (Deze instelling onthouden) zodat Logitech Alert Commander toegang heeft tot het internet en als server op kan treden.

Alert Commander zone alarm free 1 ZoneAlarm Free   Alert Commander zone alarm free 2 ZoneAlarm Free

 

Volg deze instructies om ervoor te zorgen dat ZoneAlarm de werking van Commander niet verstoort.

1. Open het ZoneAlarm Control Center via het menu Start of door te rechtsklikken op het ZoneAlarm-pictogram in het Windows-systeemvak.

2. Klik in het navigatievenster links op Firewall. Het hoofdscherm wordt weergegeven.

3. De standaardinstelling voor de zones voor internetbeveiliging en vertrouwde servers is Medium.

Alert Commander zone alarm free 6 ZoneAlarm Free

 

4. Klik op ‘Program Control’ (Programmacontrole). Het hoofdscherm wordt weergegeven.

5. Stel het niveau voor programmacontrole in op Medium.

Alert Commander zone alarm free 3 ZoneAlarm Free

 

6. Klik op ‘Programs’ (Programma’s). Er wordt een lijst weergegeven van programma’s die om toestemming vragen. Controleer of alle toestemmingsverzoeken van Logitech Alert Commander zijn ingesteld op Automatisch.

Alert Commander zone alarm free 4 ZoneAlarm Free

 

7. Als Logitech Alert Commander, Logitech Installer of Logitech Updater NIET als programma in de lijst voorkomen, moet u op de knop ADD (Toevoegen) klikken om ze handmatig toe te voegen. In het dialoogvenster Add Program (Programma toevoegen) voert u het pad naar Commander in. Dit is standaard c:Program FilesLogitechLogitech AlertLogitech Alert Commander.exe. Klik op ‘Open’ (Openen) en herhaal de vorige stap.

 

U hebt ZoneAlarm nu geconfigureerd, maar vergeet niet dat er misschien meer dan een firewalltoepassing actief is op uw pc. U moet elke firewall uitschakelen of configureren.

Ten slotte moet u Commander mogelijk afsluiten (via het taakpictogram) en opnieuw starten om de wijzigingen door te voeren.

ZoneAlarm Free