Trend Micro vraagt mogelijk niet om unieke toegangsrechten voor de Logitech Alert Commander-installatie. Als u hier wel om wordt gevraagd, kunt u alle aanvragen tijdens de installatie en het Logitech Update-proces toestaan.

 

Logitech Alert Commander wordt nu waarschijnlijk goed geïnstalleerd. Met de standaardset-up van Trend Micro zou het in principe geen probleem moeten zijn om de functies uit te voeren die vereist zijn voor Logitech Alert Commander. Wanneer uw persoonlijke firewall in Trend Micro is ingesteld op directe internetverbinding en gemiddelde beveiliging, kunt u livevideo en video-opnames van een camera bekijken; de Logitech Updater uitvoeren (voor software en camerahardware); bewegingswaarschuwingen verzenden, en cameravideo op het internet bekijken. Instellingen zijn beschikbaar in Personal Firewall Controls (Besturingselementen voor persoonlijke firewall) > Settings (Instellingen).

 

Toegang tot Web Viewer handmatig instellen

Als u de rechten voor Web Viewer/Web Commander handmatig moet instellen, klikt u op de optie Internet & Email Controls (Besturingselementen voor internet en e-mail) > Protection Against Web Threats (Beveiliging tegen webbedreigingen) > Settings (instellingen).

 

1. Klik op de koppeling Approved Sites (Goedgekeurde websites).

2. Klik op ‘Add’ (Toevoegen).

3. Typ in het veld Add the address (URL) of a website (De URL van een website toevoegen): http://alert.logitech.com.

4. Klik op OK.

 

Rechten voor Logitech Alert Commander handmatig instellen

Als u rechten voor Logitech Commander handmatig moet instellen, klikt u op Personal Firewall Controls > Personal Firewall > Settings > Advanced Settings (Besturingselementen voor persoonlijke firewall > Persoonlijke firewall > Instellingen > Geavanceerde instellingen).

 

Klik op de tab Program Control (Programmacontrole).

2. Klik op ‘Add’.

3. In het veld Description (Beschrijving) typt u: Logitech Alert Commander.

4. In het veld Target (Doel) klikt u op ‘Browse’ (Bladeren) en gaat u naar het bestand Logitech Alert Commander.exe file in de map Logitech Alert Commander in ‘Program Files’ (Programmabestanden).

5. Bij ‘Settings’ (Instellingen) selecteert u ‘Advanced’ (Geavanceerd).

6. Klik op ‘Add’. Het venster Add or Edit Firewall Network Control Rule (Netwerkbeheerregel voor firewall toevoegen of bewerken) wordt weergegeven.

7. Kies bij ‘Connection’ (Verbinding) de optie Both (Beide).

8. Bij ‘Response’ (Reactie) selecteert u ‘Allow’ (Toestaan).

9. In de vervolgkeuzelijst voor het protocol selecteert u TCP/UDP.

10. Klik op OK. De nieuwe regel wordt in het statusvak weergegeven en is actief.

11. Klik op OK. De regel voor programmacontrole van Logitech Alert Commander wordt weergegeven in het statusvak. Deze is nu ingeschakeld.

12. Klik op OK tot u terug bent bij het hoofdscherm. U kunt Micro Trend nu sluiten.

Trend Micro