Als u McAfee Security Center op uw pc gebruikt, moet u deze instructies volgen om Commander te kunnen gebruiken.

 

Tijdens de installatie van Logitech Alert Commander meldt McAfee dat Logitech Alert Commander en Logitech Updater internettoegang vereisen. Selecteer ‘Allow Always’ (Altijd toestaan) voor beide waarschuwingen.

 

Alert Commander mcafee 1 McAfee Security Center   Alert Commander mcafee 2 McAfee Security Center

 

Zelfs als u tijdens de installatie netwerktoegang toestaat, blokkeert de McAfee Security-firewall uw camera’s.

Volg deze instructies om toegang te verlenen.

1. Open Mcafee Security Center.
2. Klik in het startvenster op de optie voor internet en netwerk, en klik op de knop Configure (Configureren). Nu wordt het venster voor internet- en netwerkconfiguratie weergegeven.
3. Klik op de optie om firewallbescherming in te schakelen en klik op de knop Advanced… (Geavanceerd).
4. In het firewalldeelvenster selecteert u de optie voor programmamachtigingen.
5. In het opgeroepen deelvenster zoekt u de Commander-programmanaam en markeert u deze. Als de naam is gemarkeerd, worden details over het programma in het deelvenster met programmadetails weergegeven, zoals u kunt zien in de bovenstaande afbeelding. Klik in het actiedeelvenster op de optie om volledige toegang te verlenen.
5. Klik in het firewalldeelvenster op de optie voor systeemservices.
6. In het opgeroepen deelvenster zoekt u de optie voor UPnP-poort 5000 (Universal Plug and Play) en klikt u in het selectievakje om de optie te activeren.
7. Klik op OK om uw opties op te slaan.
8. U hebt de firewall voor McAfee Security Center nu geconfigureerd. Sluit McAfee Security Center.

 

Programmamachtigingen controleren

Ga als volgt te werk om programmamachtigingen te controleren:

 

1. Klik op Firewall: On > (Aan).

2. Klik op ‘Settings’ (Instellingen).

3. Klik op ‘Program Permissions’ (Programmamachtigingen).

4. Zoek Logitech Alert Commander en Logitech Updater. Zorg dat beide programma’s volledige machtigingen hebben. Is dit niet het geval, klik dan afzonderlijk op elk programma en klik op ‘Edit’ (Bewerken). Klik in de vervolgkeuzelijst voor toegang op ‘Full’ (Volledig) en vervolgens op ‘Save’ (Opslaan).

5. Klik op het pictogram [X] in de sectie Firewall: On om terug te keren naar het hoofdmenu.

 

Poorten en systeemservices voor het Logitech Commander-programma instellen

De 2010-versie van McAfee Security Center vereist misschien meer stappen dan hierboven zijn beschreven. Ga als volgt te werk om poorten en systeemservices voor Logitech Commander in te stellen:

1. Klik op ‘Firewall: On >’ (Firewall: Aan >).

2. Klik op ‘Settings’ (Instellingen).

3. Klik op ‘Ports and System Services’ (Poorten en systeemservices).

4. Klik op ‘Add’ (Toevoegen). Nu wordt het venster weergegeven voor het toevoegen van de systeemservicepoort.

5. Voer ‘Logitech TCP & UPnP Ports’ in het veld voor de systeemservicenaam in.

6. Voer ‘TCP & UPnP Ports’ in het veld voor de systeemservicecategorie in.

7. Voer in het veld voor de servicebeschrijving een beschrijving in zoals UPnP Discovery, UPnP Control, video streaming, webweergave, e-mailmeldingen, DHCP.

8. Voer de poortnummers in het veld voor TCP/IP-poorten in: 25, 80, 443, 5222, 20570-20575, 22211, 500000-65000.

9. Voer de poortnummers in het veld voor UDP-poorten in: 67-68, 1900, 5800-5821.

 

Alert Commander mcafee 4 McAfee Security Center

 

10. Klik op ‘Save’ (Opslaan). Uw nieuwe poort voor Logitech TCP & UDP wordt nu in de lijst weergegeven.

 

Alert Commander mcafee 5 McAfee Security Center

 

11. Klik op het pictogram [X] in de sectie Firewall:On om naar het hoofdmenu terug te keren.

McAfee Security Center