McAfee distribueert zijn firewallproduct in meerdere pakketten, waaronder Internet Security Suite, Personal Firewall Plus en Desktop Firewall. Hoewel de gebruikersinterfaces op enkele punten verschillen, zijn ze grotendeels hetzelfde. Net als bij andere firewallproducten voor pc’s biedt McAfee interfaces voor automatische en handmatige configuratie. Standaard vraagt Personal Firewall u automatisch om .exe toegang tot het internet te verlenen. Volg deze instructies om ervoor te zorgen dat de McAfee-firewall de werking van Commander niet verstoort.

Commander automatisch inschakelen

Wanneer u Commander voor het eerst start, krijgt u automatisch een beveiligingswaarschuwing van McAfee Firewall, waarin u wordt gevraagd of u internettoegang wilt verlenen of blokkeren. U moet altijd toegang verlenen wanneer de programmanaam .exe is.

1. Voer Commander uit.
2. Selecteer ‘Remember this setting’ (Deze instelling onthouden) en klik op ‘Allow’ (Toestaan) in de dialoogvensters New Program (Nieuw programma) en Server Program (Serverprogramma).

Commander handmatig inschakelen

In sommige gevallen moet u de firewall handmatig configureren. Deze procedure is niet moeilijk. Volg deze stappen om de installatie van de firewall handmatig te voltooien:

1. Open het McAfee SecurityCenter via het menu Start of door te rechtsklikken op het McAfee-pictogram in de Windows-taakbalk.

2. Klik op de McAfee SecurityCenter-pagina op de tab Personal Firewall Plus om de Firewall-configuratiepagina weer te geven. Klik vervolgens op de lijst met internettoepassingen om een lijst met beheerde programma’s weer te geven.

3. Klik op de pagina met internettoepassingen op de koppeling voor nieuwe toegestane toepassing om een dialoogvenster te openen waarin u een toepassing kunt selecteren. Voer nu c:Program FilesLogitechLogitech AlertLogitech Alert Commander.exe in het veld voor de bestandsnaam in, en klik op ‘Open’ (Openen).

4. Controleer of Commander in de lijst met internettoepassingen staat en evenals andere netwerktoepassingen volledige toegang heeft.

5. U hebt McAfee nu geconfigureerd, maar vergeet niet dat er misschien meer dan een firewalltoepassing actief is op uw pc. U moet elke firewall uitschakelen of configureren.

6. Ten slotte moet u de Commander mogelijk afsluiten (via het taakpictogram) en opnieuw starten om de wijzigingen door te voeren.

McAfee Personal Firewall