Tijdens de installatie en het Logitech Update-proces voor Logitech Alert Commander beschouwt Kaspersky Logitech Alert Commander als ‘mogelijk gevaarlijk programma’ en ontvangt u een waarschuwing om het programma toe te staan of te blokkeren. Selecteer altijd: ‘Yes: Allow program execution’ (Ja: uitvoeren van programma toestaan).

 

Alert Commander kaspersky 1 Kaspersky Internet Security 2010

 

Kaspersky moet nu volledige toegang verlenen tot alle inkomende en uitgaande functies die vereist zijn om Logitech Alert Commander goed te kunnen gebruiken: bekijk de livevideo en video-opnames van een camera in Commander; voer de Logitech Updater uit (voor software en camerahardware); verstuur bewegingswaarschuwingen, en sta de weergave van cameravideo op het internet of een mobiele telefoon toe.

 

Programmaregels controleren

1. Open Kaspersky Internet Security 2010.

2. Klik op ‘Settings’ (Instellingen) in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm.

3. Klik op de firewallkoppeling.

4. Klik op ‘Settings’.

5. In de filterregels scrolt u omlaag door de lijst met programma’s van ‘Network Services’ (Netwerkservices) en markeert u het Logitech Alert Commander-programma.

Zorg dat alle regels voor Logitech Alert Commander zijn ingesteld op ‘Allow’ (Toestaan). Is dit niet het geval, markeer dan de regel, klik op de bewerkingskoppeling en wijzig de instelling naar ‘Allow’.

Het IP-adres van een camera handmatig toevoegen

Ga als volgt te werk als u het IP-adres van een camera handmatig moet toevoegen aan Logitech Alert Commander:

 

1. Open Kaspersky Internet Security 2010.

2. Klik op ‘Settings’ (Instellingen) in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm.

3. Klik op de firewallkoppeling.

4. Klik op ‘Settings’.

5. In de filterregels scrolt u omlaag door de lijst met programma’s van ‘Network Services’ (Netwerkservices) en markeert u het Logitech Alert Commander-programma.

6. Klik op de koppeling Add (Toevoegen).

7. Nu wordt het venster Network Rule (Netwerkregel) weergegeven.

8. Zorg dat in de sectie Action (Actie) de optie Allow (Toestaan) is geselecteerd.

9. Selecteer in de adressectie de optie Addresses from group (Adressen van groep) en klik op ‘Add’.

10. Voer in het veld IP Address het IP-adres voor de camera in.

 

Alert Commander kaspersky ip address Kaspersky Internet Security 2010

 

11. Klik op OK totdat alles tot aan het hoofdscherm van Kaspersky is afgesloten.

Kaspersky Internet Security 2010