Wanneer u Logitech Commander installeert, vraagt F-Secure u twee keer om programmatoegang. F-Secure waarschuwt u ook dat Logitech Alert Commander als internetserver fungeert. Dit is goed. Selecteer ALLOW (TOESTAAN).

(Als u goed kijkt, ziet u dat er geen verschil is tussen de twee waarschuwingsberichten. Toch moet u voor beide berichten op ‘Allow’ klikken.)

 

Alert Commander f secure allow 1 F Secure Internet Security 2010   Alert Commander f secure allow 2 F Secure Internet Security 2010

 

Als u uw camera’s of de software niet kunt bijwerken of uw camera’s niet online kunt bekijken, moet u een programmaregel voor Logitech Alert Commander maken.

 

Ga als volgt te werk:

1. Open F-Secure. Het hoofdscherm wordt weergegeven.

2. Selecteer het pictogram Settings (Instellingen).

3. Klik in het navigatiedeelvenster op ‘Network Connections and Application Control’ (Netwerkverbindingen en toepassingscontrole).

4. Klik op Add… (Toevoegen). Het venster Application Details (Details van toepassing) wordt weergegeven.

5. Klik op de knop Browse… (Bladeren) om het veld File name (Bestandsnaam) in te vullen.

6. Selecteer het bestand Logitech Alert commander.exe. U vindt het bestand op het volgende pad: C:Program FilesLogitechLogitech AlertLogitech Alert Commander.exe.

7. Klik in het veld Outbound connection (Uitgaande verbinding) op ‘Allow’.

8. Klik in het veld Inbound connection (Inkomende verbinding) op ‘Allow’.

 

Alert Commander f secure program rules F Secure Internet Security 2010

 

 

9. Klik op OK.

10. Klik op de tab Settings.

11. In de sectie Connection Attempts (Verbindingspogingen) klikt u op ‘Allow and add to the list of programs’ (Toestaan en aan de lijst met programma’s toevoegen).

12. Klik op OK.

 

Alert Commander f secure program rules 2 F Secure Internet Security 2010

 

U kunt F-Secure nu afsluiten.

F-Secure Internet Security 2010