Wanneer u Logitech Commander installeert, vraagt CA Internet Security Suite (ISS) u twee keer om programmatoegang. Klik op Always > Always Allow (Altijd > Altijd toestaan).

Alert Commander ca internet security access 1 CA Internet Security Suite

 

Nadat u Logitech Commander hebt geïnstalleerd, zou de standaardinstelling Home Network (Thuisnetwerk) toereikend moeten zijn.

U kunt de livevideo van een camera weergeven, de Logitech Updater uitvoeren (voor software en camerahardware), bewegingswaarschuwingen versturen en video van camera’s op het internet bekijken.

 

Als Commander toegangsproblemen ondervindt, volgt u deze instructies:

 

Programmaregels handmatig instellen

Ga als volgt te werk om volledige internettoegang aan Logitech Alert Commander te verlenen:

1. Open CA Security Center. Hiervoor gaat u naar Start, Alle programma’s, CA, CA Internet Security Suite en CA Security Center.

2. Klik op ‘Update Settings’ (Instellingen bijwerken) in het deelvenster My Computer.

3. Klik op de tab Program Rules (Programmaregels).

4. Typ onder ‘Add a new program rule’ (Een nieuwe programmaregel toevoegen) Logitech Alert Commander als de naam voor de programmaregel.

5. Klik op Start.

 

Alert Commander ca firewall rule 1 CA Internet Security Suite

 

 

Wizard stap 1: Een regelprofiel maken

a)    Typ een beschrijving van de regel in het eerste vakje.

b)    Selecteer onder ‘Assign this rule to a program or group’ (Deze regel toewijzen aan een programma of groep) de optieSafeApps, omdat u onbeperkte internettoegang wilt.

c)    Laat de instelling System and User Accounts (Systeem- en gebruikersaccounts) onder ‘Specify account type’ (Accounttype opgeven) ongewijzigd.

d)    Klik op ‘Next’ (Volgende).

 

Alert Commander ca firewall rule 2 CA Internet Security Suite

 

Wizard stap 2: objecten instellen

 

a)    Selecteer ‘Create a new object’ (Een nieuw object maken) onder ‘Specify an object this rules monitors’ (Een object opgeven dat deze regel bewaakt).

Cd-rombestanden, vaste stations enzovoort kunnen hier rechtstreeks als één object worden geselecteerd dat door de firewall moet worden bewaakt.

b)    Typ een naam bij ‘Object Name’ (Naam van object).

c)    Typ een korte beschrijving onder ‘Object Description’ (Beschrijving van object).

d)    Selecteer ‘File or folder’ (Bestand of map) onder ‘Object Type’ (Type object).

e)    Klik op de knop Add.

Ga naar het EXE-bestand van het programma dat de firewall moet bewaken en selecteer het. Zorg ook dat internettoegang is toegestaan.

f)    Klik op de knop Next.

Alert Commander ca firewall rule 3 CA Internet Security Suite

 

 

Wizard stap 3: bewaken

Open de vervolgkeuzelijst Read, Create, Write and Delete (Lezen, maken, schrijven en verwijderen) en selecteer ‘Allow’ (Toestaan).

Klik op de knop Next.

Alert Commander ca firewall rule 4 CA Internet Security Suite

 

Wizard stap 4: plannen

a)    Selecteer ‘Run always’ (Altijd uitvoeren) om deze regel permanent geactiveerd te houden.

b)    Klik op de knop Next.

c)    Klik op ‘Done’ (Gereed).

Alert Commander ca firewall rule 5 CA Internet Security Suite

 

Schakel het selectievakje onder de kolom Enable (Inschakelen) in voor de programmaregel die u zojuist hebt gemaakt.

Uw regel is nu actief en bewaakt het programma waarvoor u volledige toegang wilt verlenen.

 

Alert Commander ca firewall rule 6.zoom100 CA Internet Security Suite

 

 

Programmatoegang controleren

1. Klik op het computerpictogram. Het venster Keep My Computer Safe (Mijn computer beveiligen) wordt nu weergegeven.

2. In de sectie How can you avoid threats? (Hoe kunt u bedreigingen voorkomen?) klikt u op ‘View Settings’ (Instellingen weergeven).

3. Klik op ‘Program Access’ (Programmatoegang).

4. Ga in de lijst met programma’s naar het pad van Logitech Alert Commander.exe. Het pad wordt waarschijnlijk afgekapt en als volgt weergegeven: C:Program…mmander.exe.

Alert Commander ca firewall 3 CA Internet Security Suite

 

 

5. Selecteer ‘Allow’ in de vervolgkeuzelijst Inbound (Binnenkomend).

6. Selecteer ‘Allow’ in de vervolgkeuzelijst Outbound (Uitgaand).

7. Klik op de koppeling Edit (Bewerken). Nu wordt het venster Program Security (Programmabeveiliging) voor het programma Logitech Alert Commander weergegeven.

8. Selecteer elke optie en klik op ‘Apply’ (Toepassen).

9. Sluit CA Security Center.

CA Internet Security Suite