BlackICE is de minst vriendelijke firewall. Er zijn twee veelvoorkomende implementaties van BlackICE: een winkelexemplaar van PC Protection Firewall aangeschaft voor persoonlijk gebruik, en gebruikers die zonder hun medeweten een exemplaar hebben geïnstalleerd naast software van een ISP, VPN of andere bron. Het voornaamste verschil tussen deze twee implementaties is: De winkelversie van BlackICE (volledig pakket) bevat een gebruikersinterface voor het maken van wijzigingen. Exemplaren die met andere software zijn geïnstalleerd, hebben geen gebruikersinterface. De blokkering van verkeer wordt opgeheven door een bestand te bewerken.

In tegenstelling tot de meeste firewalls vraagt BlackICE gebruikers automatisch om toestemming om Commander toegang tot de camera’s en het internet te verlenen.

De Commander inschakelen met de gebruikersinterface van BlackICE

Als u over de volledige winkelversie van BlackICE beschikt, hebt u toegang tot de nogal simpele gebruikersinterface. Als u geen toegang tot de gebruikersinterface hebt, gaat u naar de sectie De Commander inschakelen met het optiebestand van BlackICE.

Voer de onderstaande instructies uit wanneer u de gebruikersinterface van BlackICE gebruikt:

1. Open het dialoogvenster BlackICE Advanced Firewall Settings (Geavanceerde firewallinstellingen van BlackICE) door met de rechtermuisknop op het BlackICE-pictogram in het systeemvak te klikken (zie afbeelding).

 

2. Klik op de knop Add (Toevoegen) in het dialoogvenster Advanced Firewall Settings. Voer vervolgens de weergegeven waarden in (Name: UPnP; IP Address: 169.254.0.0-169.254.255.255; Check All Ports; Type:UDP; Mode: Accept; Duration of Rule: Forever) en klik op ‘Add’.
3. Klik nogmaals op de knop Add. Voer de weergegeven waarden in: (Name: UPnP; IP Address: 172.29.0.0-172.29.255.255; Check All Ports; Type:UDP; Mode: Accept; Duration of Rule: Forever) en klik op ‘Add’.
4. Klik nogmaals op de knop Add. Voer de weergegeven waarden in: (Name: DHCP; IP Address: All Addresses; Port: 67; Type: UDP; Mode: Accept; Duration of Rule: Forever) en klik op ‘Add’.

 

5. Klik op OK om de geopende dialoogvensters te sluiten.

 

6. U hebt BlackICE nu geconfigureerd, maar vergeet niet dat er misschien meer dan een firewalltoepassing actief is op uw pc. U moet elke firewall uitschakelen of configureren.
7. Ten slotte moet u de Commander (via het taakpictogram) afsluiten en opnieuw starten.

De Commander inschakelen met het optiebestand van BlackICE

Als u niet over de gebruikersinterface van BlackICE beschikt, moet u het optiebestand van BlackICE bewerken. Volg deze instructies om het bestand bij te werken:

1. Open de Verkenner door op het pictogram Deze computer te klikken, en ga naar de directory c:program filesISSBlackICE.
2. Dubbelklik op het bestand firewall.ini om het in Kladblok te openen.
3. Ga naar de sectie [Manual UDP low REJECT] en voeg deze regels toe:

ACCEPT, 169.254.0.0 – 169.254.255.255, 0 – 65536, UPnP, 2005-10-05, 02:44:06, PERPETUAL, 2000, unknown

ACCEPT, 172.29.0.0 – 172.29.255.255, 0 – 65536, UPnP, 2005-10-05, 02:44:06, PERPETUAL, 2000, unknown

4. Sla uw wijzigingen op en sluit Kladblok.
5. Ten slotte moet u uw computer afsluiten en opnieuw opstarten om deze wijzigingen te implementeren.

BlackIce Firewall