FCC-verklaring voor naleving en advies

Dit hardwareapparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en 2) dit apparaat dient eventuele ontvangen storing te accepteren, waaronder storing die ongewenste werking kan veroorzaken. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen, en als zij niet volgens de instructies geïnstalleerd of gebruikt wordt, kan zij schadelijke storing aan radiocommunicatie toebrengen. Er is echter geen garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur wel schadelijke storing toebrengt aan radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing door een of meer van de volgende maatregelen te verhelpen: 1) de ontvangende antenne heroriënteren of verplaatsen; 2) de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur op een stopcontact aansluiten van een ander circuit dan waar de ontvanger op aangesloten is; 4) contact opnemen met de leverancier of een ervaren radio-tv-technicus voor hulp. Veranderingen of wijzigingen die aangebracht worden zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om met de apparatuur te werken ongeldig maken. Wanneer er afgeschermde interfacedraden bij het product geleverd zijn, of gespecificeerde extra onderdelen of accessoires waarvan elders bepaald is dat zij gebruikt worden bij de installatie van het product, dienen deze gebruikt te worden om navolging van FCC-voorschriften te verzekeren.

IC-verklaring. Product met draad: Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003

Door UL getest. Uw product is door UL getest; gebruik het alleen met apparaten die door UL getest zijn. Ga naar http://www.logitech.com/compliance voor informatie over productveiligheid, en EMC- en RF-jargon.

Navolging Informatie over navolging vindt u op http://www.logitech.com/compliance.

Wettelijke en veiligheidsinformatie