Lees de informatie in deze sectie aandachtig door en zorg dat u de inhoud volledig begrijpt. Zorg dat u alle waarschuwingen en instructies in dit document en op de systeemonderdelen nauwkeurig opvolgt.

Reinigen

Haal dit systeem uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen. Gebruik een droge, zachte doek om het systeem schoon te maken. Zorg dat de onderdelen helemaal droog zijn voordat u het systeem na reiniging weer op een buitenstopcontact aansluit.

Juiste montage van de camera

· Installeer het systeem in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
· Zorg dat u de camera hoog en buiten bereik monteert, zodat de voorkant van de camera naar beneden is gekanteld en het zonnescherm de sensor beschermt. Zo verkrijgt u het beste beeld.
· Monteer de camera uit de buurt van watersprinklers zodat er geen water op het dekseltje van de lens kan spatten en de beeldkwaliteit kan verslechteren.
· Installeer het systeem niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, roosters, fornuizen of andere hitteproducerende apparaten.
· Zorg dat het apparaat rondom minstens 15 cm heeft voor voldoende ventilatie.

Risico op elektrische schok

Wanneer de Logitech Alert-apparatuur goed geïnstalleerd en geconfigureerd is, worden gebruikers beschermd tegen blootstelling aan gevaarlijke spanningsniveaus. U dient dit systeem alleen te gebruiken met het type stroombron dat in deze handleiding en op het label van het systeem staat aangeduid. Als u niet zeker weet welk type stroom in uw huis of gebouw wordt gebruikt, neemt u contact op met uw plaatselijke energiebedrijf. De apparaatbehuizingen bevatten geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Gebruikers moeten niet proberen camera-apparatuur te repareren. Apparatuur die niet goed werkt, moet worden onderhouden volgens de richtlijnen in deze handleiding. Als een behuizing per ongeluk openraakt, verwijdert u de stroomtoevoer voordat u het apparaat aanraakt of ermee gaat werken.

Bliksem vormt ook een realistisch maar onwaarschijnlijk risico op een gevaarlijke elektrische schok. Net als met alle elektrische apparaten is het raadzaam de onderdelen tijdens een onweersbui van het stroomnet te ontkoppelen. Dit wordt met name aangeraden voor camera’s die op ramen buitenshuis zijn gemonteerd. Als de camera-apparatuur is gemonteerd in een gebied waar geregeld onweersbuien voorkomen, kunnen schade aan de apparatuur en blootstelling van de gebruiker aan gevaarlijke spanningen tot een minimum worden beperkt door de juiste installatie van bliksemafleiders. Neem contact op met een bevoegd elektricien voor meer hulp.

U dient redelijke maatregelen te nemen om de kans om fysieke schokken voor de onderdelen tot een minimum te beperken. Vanwege de vele montagemogelijkheden loopt vooral de Outdoor-camera kans op beschadigen door vallen. Volg deze richtlijnen om de camera te beschermen:

• Als u de gemonteerde camera ergens anders wilt plaatsen, moet u de stroom uitschakelen voordat u de camera verplaatst en opnieuw monteert.

• Zorg dat er niet over de stroomdraad kan worden gelopen of dat het bekneld raakt, met name bij stekkers, stopcontacten en op het punt waar de stroomdraad uit het apparaat komt.

• Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is mogelijk vereist wanneer het apparaat op de een of andere manier is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer de stroomtoevoerdraad of de stekker is beschadigd, er objecten in het apparaat zijn gevallen, het apparaat niet normaal werkt of als het apparaat is gevallen.

Waarschuwing betreffende stroomtoevoer

Uw product heeft een stroomtoevoer. De stroomtoevoereenheid is weerbestendig en kan buitenshuis worden gemonteerd. Volg de onderstaande tips voor een betrouwbaar gebruik van de stroomtoevoer. Zorg dat het stopcontact buiten weerbestendig is.

Volg de onderstaande veiligheidsrichtlijnen

• Voor goede afkoeling en een minimumrisico op blootstelling aan water moet u de stroomtoevoer NIET horizontaal of plat monteren.

• Monteer de stroomtoevoereenheid NIET ondersteboven. Zorg dat de draadconnectorpoort zich aan de onderkant bevindt.

• Vermijd direct zonlicht.

Waarschuwing: als het apparaat is blootgesteld aan zonlicht, is het oppervlak mogelijk heet.

• Gebruik de stroomtoevoer die bij uw product hoort en niet van een ander product.

• Gebruik de stroomtoevoer niet met een ander product dan de Outdoor-camera.

• Gebruik geen beschadigde stroomtoevoer en probeer een beschadigde stroomtoevoer niet te repareren.

• Dompel de stroomtoevoer niet onder in water en ga er niet hardhandig mee om.

• Inspecteer de stroomtoevoer geregeld op schade aan de draad, stekker en eenheid.

• Routeer de draad niet in een gebied waar de stekker aan vocht wordt blootgesteld.

• Sluit de stroomtoevoer aan op het dichtstbijzijnde stopcontact.

• Sluit de stroomtoevoer niet aan op een spanningsbeveiliger of op noodstroom.

Opmerkingen en waarschuwingen betreffende infrarode verlichtings-leds

Uw camera heeft een ingebouwd infroodfilter. Bij weinig licht gaan de ingebouwde IR-lampjes branden en wordt het filter verwijderd. Zonder het IR-filter zien kleuren er anders uit. Groen gebladerte in zonnige buitentaferelen kan er grijsgroen uitzien, vergeleken met het IR-filter dat in de standaardlens wordt gebruikt. Bij verlichte donkere taferelen lijken beelden zwart-wit te zijn. Sommige materialen reflecteren en absorberen IR-licht anders dan zichtbaar licht. Bepaalde verlichte objecten kunnen er dus lichter of donkerder uitzien dan verwacht.

De leds in de camera zijn infrarood stralingsapparaten van klasse 1 en voldoen aan de internationale standaarden EN 60825-1. Gebruikers moeten de onderstaande regels voor correct gebruik opvolgen. Bij ander gebruik dan hieronder is aangegeven, kan blootstelling aan gevaarlijke straling ontstaan.

· Kijk niet langdurig rechtstreeks in de camera. Vergeet niet dat de straal onzichtbaar licht heeft.
· Houd de camera buiten bereik van kinderen.
· Probeer de camera niet te vervangen of repareren. De led-onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden vervangen.
· Maak geen krassen op de lens.
· Veeg de beschermende glazen kap over de lens en de leds geregeld schoon met een schone, zachte doek.
· Gooi de camera weg volgens de wetten en voorschriften in uw regio, bijvoorbeeld bij een recyclingcentrum dat elektronische apparaten accepteert.

Veiligheidsinformatie voor Outdoor-camera 700e