Lees de informatie in deze sectie aandachtig door en zorg dat u de inhoud volledig begrijpt. Zorg dat u alle waarschuwingen en instructies in dit document en op de systeemonderdelen nauwkeurig opvolgt.

Reinigen

Haal dit systeem uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen.  Gebruik een vochtige doek om het systeem schoon te maken. Zorg dat de onderdelen helemaal droog zijn voordat u het systeem weer op het stopcontact aansluit.

Risico op elektrische schok

Wanneer de Logitech Alert-apparatuur goed geïnstalleerd en geconfigureerd is, worden gebruikers beschermd tegen blootstelling aan gevaarlijke spanningsniveaus. U dient dit systeem alleen te gebruiken met het type stroombron dat in deze handleiding en op het label van het systeem staat aangeduid.  Als u niet zeker weet welk type stroom in uw huis of gebouw wordt gebruikt, neemt u contact op met uw plaatselijke energiebedrijf. De apparaatbehuizingen bevatten geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Gebruikers moeten niet proberen camera-apparatuur te repareren. Apparatuur die niet goed werkt, moet worden onderhouden volgens de richtlijnen in deze handleiding. Als een behuizing per ongeluk openraakt, verwijdert u de stroomtoevoer voordat u het apparaat aanraakt of ermee gaat werken.

Bliksem vormt ook een realistisch maar onwaarschijnlijk risico op een gevaarlijke elektrische schok. Net als met alle elektrische apparaten is het raadzaam de onderdelen tijdens een onweersbui van het stroomnet te ontkoppelen. Dit wordt met name aangeraden voor camera’s die buitenshuis op ramen zijn gemonteerd. Als de camera-apparatuur is gemonteerd in een gebied waar geregeld onweersbuien voorkomen, kunnen schade aan de apparatuur en blootstelling van de gebruiker aan gevaarlijke spanningen tot een minimum worden beperkt door de juiste installatie van bliksemafleiders. Neem contact op met een bevoegd elektricien voor meer hulp.

Haal het systeem uit het stopcontact en laat onderhoud onder de volgende omstandigheden door bevoegd servicepersoneel uitvoeren:

· Wanneer de wisselstroomstekker beschadigd is
· Als er vloeistof in het systeem is gemorst
· Als het systeem is blootgesteld aan regen of water
· Als het systeem niet normaal werkt wanneer u de gebruiksinstructies opvolgt
· Als het systeem is gevallen of de behuizing is beschadigd
· Bij een aanzienlijke verandering in de systeemprestaties
· Als er rook of een brandlucht uit het systeem komt
· Als er waarneembaar geluid uit het systeem komt

Bescherming tegen lichamelijke schok (Alert-camera)

U dient redelijke maatregelen te nemen om de kans om fysieke schokken voor de onderdelen tot een minimum te beperken. Vanwege de vele montagemogelijkheden is de Alert-camera vooral kwetsbaar voor beschadiging door vallen. Volg deze richtlijnen om de camera te beschermen:

· Installeer het systeem in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
· Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
· Zorg dat het apparaat rondom minstens 15 cm heeft voor voldoende ventilatie.
· De ventilatie moet niet belemmerd worden door de ventilatieopeningen te blokkeren met bijvoorbeeld kranten, een tafellaken, gordijnen enzovoort.
· Plaats de apparatuur in een stabiele locatie zodat het product geen schade kan oplopen of lichamelijke verwondingen kan veroorzaken als het valt.
· Plaats geen bronnen van open vuur, zoals een brandende kaars, op of in de buurt van het apparaat.
· Installeer het systeem niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, roosters, fornuizen of andere hitteproducerende apparaten.
· Zorg dat er niet over de stroomdraad kan worden gelopen en dat de draad niet bekneld kan raken, met name bij stekkers, verdeeldozen en op het punt waar de stroomdraad uit het apparaat komt.
· Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn opgegeven.
· Laat alle onderhoud over aan bevoegd servicepersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op de een of andere manier beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld wanneer het stroomsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof of objecten in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet goed werkt of als het is gevallen.

Uw Alert-camera heeft een stroomtoevoer, waarvoor u de onderstaande veiligheidsrichtlijnen moet volgen:

· De stroomtoevoer is alleen voor gebruik binnenshuis.
· Gebruik de stroomtoevoer die bij uw product hoort en niet van een ander product.
· Gebruik de stroomtoevoer niet met een ander product dan de Alert-camera.
· Gebruik geen beschadigde stroomtoevoer en probeer een beschadigde stroomtoevoer niet zelf te repareren.
· Dompel de stroomtoevoer niet onder in water en ga er niet hardhandig mee om.
· Inspecteer de stroomtoevoer geregeld op schade aan de draad, stekker en eenheid.

 

Opmerkingen en waarschuwingen betreffende infrarode verlichtings-leds

· Bij verlichte donkere taferelen lijken beelden zwart-wit te zijn. Sommige materialen reflecteren en absorberen IR-licht anders dan zichtbaar licht. Bepaalde verlichte objecten kunnen er dus lichter of donkerder uitzien dan verwacht.

De leds in de camera zijn infrarood stralingsapparaten van klasse 1 en voldoen aan de internationale standaarden EN 60825-1. Gebruikers moeten de onderstaande regels voor correct gebruik opvolgen. Bij ander gebruik dan hieronder is aangegeven, kan blootstelling aan gevaarlijke straling ontstaan.

· Kijk niet langdurig rechtstreeks in de camera. Vergeet niet dat de straal onzichtbaar licht heeft.
· Houd de camera buiten bereik van kinderen.
· Probeer de camera niet te vervangen of repareren. De led-onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden vervangen.
· Veeg de beschermende glazen kap over de lens en de leds geregeld schoon met een schone, zachte doek.
· Gooi de camera weg volgens de wetten en voorschriften in uw regio, bijvoorbeeld bij een recyclingcentrum dat elektronische apparaten accepteert.

Montage op ramen (zuignapjes)

· Plaats het zuignapje alleen op een plat, schoon, droog raam of glasoppervlak.
· Zorg dat de cameradraad zodanig wordt geleid dat de camera niet per ongeluk van het raam kan worden getrokken.

Plaatsing op bureaublad

· Plaats het voetstuk op een stabiel, plat, schoon en droog oppervlak, niet te dicht bij de rand.
· Zorg dat de draad zodanig wordt geleid dat de camera niet per ongeluk van het bureau of de plank kan worden getrokken.

Bevestiging op muur of plafond

· Bevestig het voetstuk aan de muur of het plafond volgens de instructies in deze handleiding.
· Zorg dat de cameradraad zodanig wordt geleid dat de camera niet per ongeluk van het plafond of de muur kan worden getrokken.

Als de camera valt en de prestaties verslechteren, de camera niet langer werkt, zichtbare barsten heeft of als interne onderdelen losgeraakt lijken te zijn, ontkoppelt u de draad van de camera en volgt u de instructies in deze handleiding om de apparatuur te laten repareren.

Blootstelling aan vocht

De Logitech Alert-camera is ontworpen om alleen in een droge omgeving binnenshuis te worden gebruikt. Gebruik dit systeem niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een bad, wastafel, gootsteen of wasbak, in een vochtige kelder of in of nabij een zwembad. Blootstelling aan regen, mist, extreme vochtigheid en onderdompeling in vloeistof leidt waarschijnlijk tot een verslechtering van de systeemprestaties en de werking van de camera. Als een onderdeel van de Alert-camera is blootgesteld aan vocht, haalt u alle onderdelen onmiddellijk uit het stopcontact en laat u de onderdelen helemaal opdrogen voordat u probeert de apparatuur opnieuw te installeren. Als het systeem nog steeds verminderde prestaties levert, ontkoppelt u het systeem van alle stroombronnen en volgt u de instructies in deze handleiding om het systeem te laten repareren.

Brandgevaar

Zorg dat u apparatuur en verpakkingsmateriaal uit de buurt houdt van open vlammen en temperaturen boven 34° C. Zorg dat objecten die stroom kunnen geleiden, niet tussen de stroomtoevoer van de Indoor-camera en de HomePlug®/USB-bridge en de muurstekker kunnen vallen, omdat hierdoor kortsluiting van de wisselstroom kan optreden wat brandgevaar oplevert. Als de behuizing van apparaten openraakt, barsten vertoont of anderszins beschadigd wordt, ontkoppelt u de stroombron van het onderdeel en raadpleegt u de reparatiesectie van deze handleiding.

Scherpe randen

Onder normale omstandigheden zijn Alert Commander-onderdelen veilig te hanteren.  Als de onderdelen aan aanzienlijke fysieke schokken worden blootgesteld, kunnen de behuizingen openraken waardoor scherpe randen van de behuizing en interne onderdelen blootgesteld worden. Wanneer een behuizing beschadigd raakt, ontkoppelt u de betreffende onderdelen voorzichtig van hun stroombron en volgt u de serviceprocedures van deze handleiding.

Verstikkingsgevaar

Houd apparatuur en verpakkingsmateriaal uit de buurt van kleine kinderen en personen met verminderde verstandelijke vermogens. Wees extra voorzichtig met de cameralens, die zou kunnen worden losgeschroefd en per ongeluk worden ingeslikt. De schroeven en verankeringspunten voor muur-/platfondmontage kunnen per ongeluk worden ingeslikt. De draden kunnen ook per ongeluk worden ingeslikt of om een nek verstrengeld raken. Als de onderdelen aan grote fysieke schokken worden blootgesteld, kunnen de behuizingen openraken, de kleine interne onderdelen losraken en een verstikkingsgevaar vormen. Plastic verpakkingsmateriaal kan een verstikkingsgevaar vormen voor kleine kinderen en personen met verminderde verstandelijke vermogens. Zorg dat u alle verpakkingsmaterialen weggooit.

Gebruik met apparaten van derden

Sluit de draden niet aan op andere apparaten dan waarvoor ze bedoeld zijn. De apparatuur kan hierdoor beschadigd raken en de gebruiker blootstellen aan het gevaar op brand en elektrische schok. De apparatuur voldoet in het bijzonder aan ‘power over Ethernet’-standaarden zoals IEEE 802.3af.

Ventilatie

Houd het gebied rondom de onderdelen vrij van materialen die de luchtstroom en goede ventilatie van de onderdelen kunnen belemmeren. Plaats dit systeem nooit nabij of boven warme radiatoren of roosters. Plaats dit systeem niet in een ingebouwde installatie tenzij u voor goede ventilatie zorgt.

Milieugevaren

Zorg dat u alle verpakkingsmaterialen weggooit. Verpakkingsmateriaal van karton, bordpapier en plastic kan worden gerecycled. Raadpleeg uw lokale recyclingcentrum voor meer informatie. Het wordt niet aanbevolen om dit materiaal te verbranden, omdat hierdoor schadelijke stoffen kunnen vrijkomen.

Langdurig gebruik van apparatuur

Net als bij alle apparaten moet u het risico op letsel door herhaalde bewegingen tot een minimum beperken, zoals langdurige inactiviteit van spieren en vermoeidheid van spieren en ogen. Letsel door herhaalde bewegingen kan worden veroorzaakt door veelvoorkomende Commander-activiteiten zoals gebruik van de muis en het toetsenbord. Voorkom het langdurig afspelen van opgenomen of livevideo. De Commander kan worden geconfigureerd om u op de hoogte te brengen wanneer er iets gebeurt, zodat constant persoonlijk toezicht overbodig is. U kunt in opgenomen video een tijd selecteren of snel naar een interessant punt vooruitspoelen of springen. Zorg dat uw pc-werkstation (inclusief stoel) comfortabel is opgesteld en goed is verlicht. Plaats het toetsenbord, de muis en de monitor op een comfortabele hoogte die vermoeidheid reduceert. Kies een comfortabele instelling voor de helderheid en het contrast van uw pc-monitor.

Statische elektriciteit

Alle elektronische apparaten bevatten onderdelen die gebreken kunnen vertonen, minder betrouwbaar worden of beschadigd raken als gevolg van statische elektriciteit. Hoewel deze apparatuur is ontworpen om verslechtering van prestaties door statische elektriciteit tot een minimum te beperken, moet u de volgende procedures in acht nemen wanneer u met deze apparatuur werkt:

· Draag geen kleding die gemakkelijk statische elektriciteit genereert (synthetisch materiaal genereert een grote hoeveelheid statische elektriciteit). Stof van katoen of gemengde weefsels is raadzaam, omdat hierin minder elektrostatische lading wordt opgeslagen.
· Houd alle plastic artikelen uit de buurt van de locatie waar u met deze apparatuur werkt. Plastic artikelen kunnen statische elektriciteit genereren. Denk bijvoorbeeld aan snoeppapiertjes, plastic bekertjes, synthetisch tapijt, schuimrubberen kussens enzovoort.
· Voorkom activiteiten die statische elektriciteit genereren, zoals uw voeten vegen of een jas aantrekken wanneer u zich in de buurt van deze apparatuur bevindt.
· Zorg dat u statische lading die uw lichaam mogelijk heeft opgebouwd, ontlaadt voordat u een deel van deze apparatuur aanraakt. Hiervoor raakt u een geaard metalen object minimaal twee seconden aan.
· Als u deze apparatuur langere tijd moet opbergen, plaatst u het in de doos waarin het oorspronkelijk werd geleverd.

Als deze apparatuur plotseling niet langer werkt en u vermoedt dat blootstelling aan elektriciteit mogelijk is, koppelt u alle draden minstens vijf seconden los en sluit u ze opnieuw aan. Als de apparatuur nog steeds niet werkt, raadpleegt u de sectie over probleemoplossing in deze handleiding.

Gebruik met conversieapparatuur

De Logitech-videobeveiligingscamera’s, stroomtoevoer en netwerkadapter mogen niet worden gebruikt met alle typen conversieapparatuur zoals spanningsbeveiligers (zoals die vaak in verdeeldozen worden gebruikt), ingangsfilters, conversieapparatuur voor wisselstroom, spanningsomzetters, frequentieomzetters, noodstroomvoeding, overspanningsafleiders, stroomsterkteregelaars en motorgeneratorsets. Dergelijke apparatuur blokkkeert powerline-netwerksignalen waarschijnlijk, waardoor de Commander niet langer gebruikt kan worden.

Powerline-netwerkbeperkingen

Deze apparatuur werkt niet bij een stroomstoring.

Voor optimale prestaties moet u niet meer dan 15 apparaten in uw HomePlug-netwerk gebruiken. De aanwezigheid van elektrische motors, fluorescerend licht, halogeenlampen, schakelende voeding en dimschakelaars op uw netwerk kunnen de prestaties van het HomePlug®-netwerk verminderen. Vermijd het gebruik van verlengsnoeren met uw HomePlug®-apparaten. HomePlug®-signalen kunnen niet betrouwbaar door transformators of tussen verschillende fasen van een meerfasenstroomnet worden overgedragen. Werking tussen twee delen van een stroomnet dat uit gesplitste fasen bestaat, moet toereikend zijn. Als u vragen hebt over de lay-out van uw specifieke bedrading, neemt u contact op met een bevoegd elektricien.

Als uw HomePlug®/USB-brug geen verbinding met een camera kan maken of als de cameraprestaties niet goed zijn, moet u de stroomtoevoereenheid van de camera op een ander stopcontact aansluiten.

Als u vermoedt dat andere apparatuur de werking van Commander belemmert (dat wil zeggen, Commander werkt alleen wanneer de andere apparatuur is uitgeschakeld), kunt u het probleem mogelijk oplossen door een laag doorlatend ingangsfilter tussen de wisselstroomlijn en de andere apparatuur te plaatsen.

Zorg dat u een uniek wachtwoord instelt voor Commander om uw privacy te beschermen. Hierdoor worden uw cameragegevens gecodeerd en wordt de uitvoer onleesbaar voor HomePlug®-systemen die uw signalen mogelijk kunnen detecteren.

Veiligheidsinformatie voor Alert Camera 700n