Als u geen waarschuwingsmails van Commander ontvangt, kan het zijn dat uw e-mailservice de e-mails blokkeert omdat ze als spam worden beschouwd. Open de map Spam (of Junk, Bulk of een vergelijkbare naam), als u denkt dat onze e-mails worden geblokkeerd.

N.B. Als u onze waarschuwingsmails niet op deze plek kunt vinden, kunt u contact opnemen met uw provider om het probleem op te lossen.

Hier volgen instructies voor enkele bekende e-mailsystemen. Aan de hand van deze instructies kunt u de blokkering van waarschuwingsmails opheffen.

Deze instructies zijn echter niet op elke e-mailservice van toepassing. Als uw e-mailprovider hier niet tussen staat, gaat u naar de website van uw e-mailprovider. Zoek vervolgens in het gedeelte Help of Opties naar ‘spamopties’.

AOL (AIM)

AOL verplaatst spam en junkmail automatisch naar de map SPAM.

Als er waarschuwingsberichten van Commander in de map SPAM terechtkomen, kunt u deze in uw Postvak IN plaatsen door op het selectievakje naast het bericht te klikken en vervolgens op de knop ‘Dit is geen spam’ boven aan de lijst met berichten.

EarthLink Total Access en Web Mail

Total Access en Web Mail gebruiken het hulpprogramma spamBlocker van EarthLink. Wanneer dit is geactiveerd, wordt spam verplaatst naar de map Known Spam (Bekende spam) of Suspect Email (Verdachte e-mail).

Als waarschuwingsberichten van Commander in een van deze mappen terechtkomen, kunt u eenvoudig aangeven dat ze geen spam zijn door de betreffende map te openen en op het selectievakje naast het bericht te klikken. In het vervolgkeuzeveld Checked Items (Geselecteerde items) selecteert u vervolgens ‘Move to Inbox & Add Contact’ (Naar Postvak IN verplaatsen en contactpersoon toevoegen).

EarthLink 5.0

EarthLink heeft twee spamfilteropties voor 5.0: een standaardfilter (Standard Spam Sentry Junk Mail Filter) en een agressieve filter (Aggressive Spam Sentry Junk Mail Filter).

Wanneer de standaardfilter actief is, wordt spam in de map Junk Mail (Ongewenste e-mail) geplaatst.

Als de waarschuwingsberichten van Commander niet in uw Postvak IN terechtkomen, controleert u de map Junk Mail. Als u waarschuwingsberichten wilt weergeven in uw Postvak IN, voegt u de naam van de server voor uitgaande e-mail (bijv. smtp.com)toe aan uw adresboek.

Als u geen waarschuwingsberichten ontvangt en geen map genaamd Junk Mail ziet, is uw spamfilter mogelijk ingesteld op ‘Aggressive Spam Sentry Junk Mail Filter’. Alle mails die niet afkomstig zijn van e-mailadressen in uw adresboek, worden direct vernietigd. U zult niet eens merken dat ze naar u gestuurd zijn.

Eudora

Eudora plaatst spam in de map Junk (Ongewenste e-mail). Deze filterfunctie wordt ‘Spamwatch’ genoemd.

Als u wilt aangeven dat waarschuwingsberichten van Commander niet in de map met ongewenste e-mail moeten worden geplaatst, markeert u het bericht dat u in die map hebt aangetroffen, en kiest u ‘Not Junk’ (Geen ongewenste e-mail) in het berichtmenu. Op den duur leert Eudora dat deze waarschuwingsberichten geen ongewenste e-mail zijn en worden ze niet meer in de map Junk geplaatst.

Gmail

Gmail plaatst spam in de map Spam. Alle spamberichten worden automatisch in de map Spam geplaatst, waaruit ze na 30 dagen automatisch worden verwijderd.

Als u een waarschuwingsbericht in de map Spam aantreft, klikt u op het selectievakje naast het bericht en klikt u op de knop Geen spam boven aan de lijst. U kunt ook het waarschuwingsbericht openen en op de knop Geen Spam boven aan het bericht klikken. Wanneer u hebt aangegeven dat berichten geen spam zijn, worden ze naar uw Postvak IN verplaatst.

Als u wilt voorkomen dat waarschuwingsberichten van Commander als spam worden gemarkeerd, voegt u de naam van de server voor uitgaande e-mail (bijv. smtp.com)toe als contactpersoon.  

Klik in de lijst Contactpersonen op de optie Contactpersoon toevoegen. Berichten van uw contactpersonen worden altijd door Gmail geleverd.

Hotmail

Hotmail plaatst spam in de map Ongewenst. Spam wordt automatisch gefilterd. Alle berichten die spam zouden kunnen zijn, worden automatisch in de map Ongewenst geplaatst, waaruit ze na 5 dagen automatisch worden verwijderd.

Gebruik een van de volgende twee manieren om in te stellen dat Hotmail waarschuwingsberichten van Commander voortaan in uw Postvak IN plaatst:

1. Klik op Opties > Ongewenste berichten > Veilige en geblokkeerde afzenders > Veilige afzenders. Onder ‘De afzender of het domein dat als veilig moet worden gemarkeerd’ typt u de naam van de server voor uitgaande e-mail (bijv.smtp.com).
2. Open de map Ongewenst en open een van de waarschuwingsberichten van Commander. Klik op de optie Afzender toestaan.

Microsoft Outlook 2003

Outlook heeft geen ingebouwde spamcontrole, maar kan automatisch de weergave van berichten blokkeren die afkomstig zijn van specifieke adressen door deze adressen toe te voegen aan de lijst Afzenders van ongewenste e-mail.

Als u de blokkering van waarschuwingsberichten van Commander wilt opheffen of een afzender wilt toevoegen aan uw Lijst met veilige afzenders, klikt u met de rechtermuisknop op een waarschuwingsbericht. Klik op de optie Afzender toevoegen aan lijst met veilige afzenders.

Microsoft Outlook Express 6

Outlook Express 6 heeft geen ingebouwde spamcontrole, maar kan automatisch de weergave van berichten blokkeren die afkomstig zijn van specifieke adressen. Als u de blokkering van waarschuwingsberichten van Commander wilt opheffen, kiest u Extra > Berichtregels > Lijst met geblokkeerde afzenders.

Scrol door de lijst en markeer het adres van Logitech Alert Commander (bijv. smtp.logitech.com of smtp.alert.com). Klik op de knop Verwijderen en vervolgens op OK.

Mozilla Thunderbird 1.5

Mozilla Thunderbird plaatst spam in de map Junk Mail (Ongewenste e-mail).

Als u wilt aangeven dat waarschuwingsberichten van Commander niet in de map met ongewenste e-mail moeten worden geplaatst, markeert u het bericht van Commander en kiest u ‘Not Junk’ (Geen ongewenste e-mail) in de werkbalk. U kunt ook de sneltoets Ctrl + J gebruiken of de optie Mark As Not Junk (Markeren als niet-ongewenste e-mail) in het menu Message (Bericht).

Als Thunderbird berichten van Commander als ongewenste e-mail blijft behandelen, voegt u de naam van de server voor uitgaande e-mail (bijv. smtp.com)toe aan uw adresboek.  

Adressen in uw adresboek worden standaard als niet-ongewenste e-mail beschouwd.

Opera M2

Opera M2 plaatst spam in de map Spam. Open de e-mailberichten in deze weergave door op F4 te drukken en te dubbelklikken op ‘Spam’.

U haalt een waarschuwingsbericht van Commander uit deze map door met de rechtermuisknop op het bericht te klikken en de optie Geen spam te selecteren. U kunt het bericht ook markeren en dan de knop Geen spam selecteren (of het bericht markeren en op de toets A drukken). Uw afzender wordt nu toegevoegd aan uw lijst met contactpersonen zodat berichten van dat adres voortaan niet in uw map Spam belanden.

Yahoo! Mail

Yahoo! Mail plaatst spam in de map Bulk Mail. Yahoo! gebruikt een filtersysteem voor e-mail genaamd SpamGuard, dat automatisch wordt geactiveerd. De map voor bulkmail wordt aangemaakt wanneer u het eerste bericht ontvangt dat spam lijkt te zijn. Ongewenste mail wordt na 30 dagen automatisch verwijderd.

Als er een waarschuwingsbericht van Commander in de map met bulkmail is beland, klikt u op de knop Geen spam terwijl u het bericht bekijkt.

Spamblokkering voor e-mails uitschakelen