Bewegings-leds

De bewegings-led van de Alert-camera bevindt zich onder de lens en het Logitech-logo. Wanneer de led rood knippert, neemt de camera op.  Als de led rood brandt, is de camera klaar om op te nemen.

 

Led

Beschrijving

Alert Commander red led Led beschrijvingen voor alle cameras

Camera is klaar om op te nemen (rood)

Alert Commander red led blinking Led beschrijvingen voor alle cameras

Camera neemt op (knippert rood)

 

Diagnostische leds

De diagnostische leds bevinden zich aan de achterkant van de Alert-camera, onder de connectordraad die op de camera is aangesloten. Diagnostische leds geven op elk moment de bedrijfsstatus van de camera aan.

Deze kleuren geven aan dat de camera actief is:

Led

Beschrijving

Alert Commander green led Led beschrijvingen voor alle cameras

Verbonden met internet (groen)

Alert Commander purple led Led beschrijvingen voor alle cameras

Verbonden met Alert Commander (paars)

Alert Commander blue led Led beschrijvingen voor alle cameras

Verbonden met Alert Commander en internet (donkerblauw)

Alert Commander white led Led beschrijvingen voor alle cameras

Firmware wordt bijgewerkt (wit)

Alert Commander yellow led Led beschrijvingen voor alle cameras

Camera in standalonemodus (geel)

Alert Commander light blue led Led beschrijvingen voor alle cameras

Niet verbonden met Alert Commander of online (lichtblauw)

 

Deze diagnostische leds geven aan dat de camera NIET werkt:

Led

Beschrijving

Alert Commander red led blinking Led beschrijvingen voor alle cameras

Opstarten van camera mislukt *  (knippert rood)

Alert Commander blinking red yellow led Led beschrijvingen voor alle cameras

lees-/schrijffout met microSD-kaart – geen microSD-kaart *  (knippert afwisselend rood/geel)

 

* Zie instructies om de camera opnieuw in te stellen voor meer informatie.

 

Verwante onderwerpen

Bewegings-led uitschakelen

Led-beschrijvingen voor alle camera’s