Instellingen > Opslag > tabblad Camera’s.

 

Op de pagina Instellingen > Opslag > Camera’s vindt u een formatteringsoptie waarmee u een microSD-kaart opnieuw kunt formatteren voor het NTFS-bestandssysteem. Wanneer u het opnieuw formatteren begint, worden alle bestaande gegevens op de microSD-kaart verwijderd.

De slimme Logitech-camera’s testen ook microSD-kaarten die u in de camera’s plaatst.

Als u de microSD-kaart in de microSD-sleuf van de camera plaatst en de kaart heeft niet het NTFS-formaat, formatteert de camera de kaart automatisch opnieuw zodat deze gebruikt kan worden om opgenomen video op te slaan. Bestaande gegevens op de kaart worden overschreven.

Als u de microSD-kaart in de microSD-sleuf van de camera plaatst en de kaart heeft het NTFS-formaat, formatteert de camera de kaart niet opnieuw en worden geen gegevens overschreven.

Zo formatteert u een microSD-kaart:

1. Klik op het pictogram Instellingen.

2. Klik op ‘Opslag’ in de navigatiebalk.

3. Klik op de optie Camera’s in de navigatiebalk.

4. Zoek de gewenste camera in de lijst Camera’s. U ziet de koppeling Formatteren als de camera verbonden en online is.

5. Klik op de koppeling Formatteren. Wanneer de microSD-kaart is geformatteerd, wordt de camera automatisch opnieuw gestart. Dit betekent dat de camera korte tijd offline is en vervolgens weer online komt.

De microSD-kaart formatteren