Instellingen > Diagnostische gegevens > Windows-systeemgegevens

 

Het Windows-systeeminformatierapport verzamelt en toont gegevens over de configuratie van uw systeem, zoals hardwareconfiguraties, computeronderdelen en software, inclusief ondertekende en niet-ondertekende stuurprogramma’s. Wanneer ondersteuningsmedewerkers problemen met uw systeemconfiguratie oplossen, hebben ze specifieke informatie over uw computer nodig. Via het Windows-systeeminformatierapport kunt u snel de informatie opzoeken die ze nodig hebben om een probleem met het systeem op te lossen.

Gegevensbestanden worden opgeslagen in een native indeling (.nfo).

Hoe werkt Windows-systeemgegevens

Systeemgegevens is een ondersteuningsprogramma waarmee u snel informatie over uw computer en besturingssysteem kunt vinden. De categoriestructuur in het deelvenster links bevat een mapweergave die op Windows Verkenner lijkt. In het detailvenster rechts wordt informatie weergegeven over de items die u selecteert in de categoriestructuur.

Windows-systeemgegevens