Instellingen > Camera’s > tabblad [Naam van camera].

 

Klik op Instellingen > Camera’s in het Livevenster van Commander en kies vervolgens de tab Naam van camera om de camera-instellingen te wijzigen. Hieronder vindt u een lijst met opties voor die camera:

Item

Gebruik

Naam van camera

Stel de naam in die op het videoscherm en op de knop voor cameraset-up moet worden weergegeven.

Audio in-/uitschakelen

Hiermee wordt invoeraudio in- of uitgeschakeld.

Leds weergeven voor…

Schakel de status- of bewegings-led of beide leds voor de camera in of uit. Status-leds zijn diagnostische leds.

Titelweergave

Klik op een van de vier posities in het vak om de locatie van de naam in het venster in te stellen.

Kleur

Klik op de vervolgkeuzepijl om de kleur te wijzigen van de tekst die op het videobeeld wordt weergegeven.

Videobeeld

Schakel de mogelijkheid van de camera in of uit om de beeldhelderheid en het contrast automatisch aan te passen aan de wisselende omstandigheden. De standaardoptie is Autom. niveaus ingeschakeld (geselecteerd).

Helderheid +/-

Schuif het rondje naar + om het beeld lichter te maken, en naar – om het donkerder te maken.

 

Contrast +/-

 

Schuif het rondje naar + of – om het beeldcontrast aan te passen.

Beeld horizontaal spiegelen

Schakel deze optie in om het beeld verticaal te spiegelen wanneer de camera ondersteboven is gemonteerd.

Beeld spiegelen

Schakel deze optie in om het beeld horizontaal te spiegelen.

Nachtvisie

[Alleen instelling voor Indoor 700n Night Vision en Outdoor 700e Camera]

Wanneer het selectievakje Inschakelen is geactiveerd, worden de leds voor nachtzicht bij weinig licht ingeschakeld en overdag uitgeschakeld.  Wanneer het selectievakje niet is ingeschakeld, is de functie Nachtzicht uitgeschakeld. De standaardinstelling is Ingeschakeld.

Camera verwijderen

Klik op de knop om de geselecteerde camera te verwijderen uit de lijst met actieve camera’s in Commander. Er wordt echter geen opgeslagen video verwijderd.

 

 

Verwante onderwerpen

De status-led uitschakelen

De bewegings-led uitschakelen

Het dialoogvenster voor cameraset-up bekijken