Instellingen > Camera’s > tabblad [Naam van camera] > sectie Geavanceerd.

 

U kunt wijzigen waar en in welke kleur de tekst (Naam van camera en Camerastatus) in het videovenster wordt weergegeven. In de sectie Titelweergave van de sectie Camera-instellingen > Geavanceerd bevindt zich een vervolgkeuzevak voor de locatie en kleur van de tekst.

 

Tekstlocatie

Klik op een van de vier posities in de vervolgkeuzelijst (linksboven, rechtsboven, linksonder, rechtsonder).

 

Tekstkleur

Klik op de vervolgkeuzepijl om de kleur te wijzigen van de tekst die op het videobeeld wordt weergegeven. De beschikbare kleuren zijn wit en zwart.

De titelweergave van de camera wijzigen