Instellingen > Beweging > tabblad [Naam van camera].

In het dialoogvenster Beweging > Camera kunt u de zones rechtstreeks op het videobeeld tekenen, wijzigen en verwijderen.

Ga als volgt te werk om detectiezones voor een camera te beheren:

1. Klik op het pictogram Instellingen.
2. Klik op ‘Beweging’ in de navigatiebalk.
3. Klik op de naam van de camera waarvoor u bewegingszones wilt maken.
4. Selecteer in de sectie Bewegingszones de optie Uw eigen zones tekenen.
5. Teken uw zones.

 

REGELS VOOR BEWEGINGSDETECTIEZONES

Een nieuwe zone maken

Eén zone verwijderen

Alle zones verwijderen

Beweging op een willekeurige plaats op het beeld detecteren

Klik en sleep (met de linkermuisknop) tot u de gewenste grootte voor uw zone hebt gemaakt. Laat vervolgens de linkermuisknop los. Zo eenvoudig is het!

N.B. Als de getekende zone u niet bevalt, kunt u op de Delete-toets drukken.

Klik met de linkermuisknop ergens in de zone en druk op Delete, of klik op de knop Selectie wissen.

Klik op de knop Alles wissen.

Selecteer de optie Volledig beeld activeren.

U kunt tot 16 bewegingszones per camera maken.

De instructievideo over het instellen van bewegingszones bekijken

 

Bewegingsdetectiezones beheren