Instellingen > Algemeen > tabblad Info.

 

In het venster Info over instellingen wordt het versienummer van Alert Commander weergegeven. Dit is nuttig wanneer u contact opneemt met ondersteuning.

 

Alert Commander settings general about screen Info

Afbeelding 1: voorbeeld van het venster Info over instellingen.

Info