Instellingen > Algemeen > tabblad Updates.

 

Met deze functie werkt u de geselecteerde camera bij met de nieuwste firmwareversie die op de harde schijf van uw pc is gedownload. Firmwareversies worden meestal gedownload als deel van een algehele software-update (zie het onderwerp Controleren op software-updates). Commander houdt automatisch bij welke camerafirmware geschikt is voor verschillende cameratypen zoals de Alert- en Outdoor-camera’s.

U moet de taken hebben voltooid die beschreven staan in het onderwerp Controleren op updates.

1. Klik op Instellingen > Algemeen > Updates.
2. Klik op ‘Camera’s bijwerken’.
3. Schakel de selectievakjes in naast de camera’s die u wilt bijwerken.
4. Selecteer het firmwarebestand met de knop Bladeren.
5. Klik op de knop Camera’s bijwerken en wacht tot het proces is voltooid.

 

Telkens wanneer u Commander start, worden de firmwareversies van uw camera’s en de beschikbare lokale firmwarebestanden automatisch gecontroleerd. Als er nieuwe firmware beschikbaar is, wordt u gevraagd om uw camera’s bij te werken. Zodoende hoeft u niet handmatig te controleren op nieuwe camera-updates.

Camerafirmware bijwerken