Voor Alert-camera’s is de NTFS-bestandssysteemindeling vereist.

Wanneer een gebruiker een microSD-kaart in een camera stopt die NIET als NTFS is geformatteerd, formatteert de firmware de microSD-kaart automatisch als NTFS. Eventuele bestaande gegevens worden overschreven.

Als de gebruiker een microSD-kaart in de camera stopt die wel NTFS is, gebruikt de firmware de kaart. Er worden dan geen bestanden overschreven. De beschikbare ruimte wordt gebruikt voor Alert-video. Bestaande Alert-videobestanden worden overschreven via de standaardprocedure (oudste bestand eerst).

Waarschuwing: indeling van microSD-kaart