Het deelvenster voor waarschuwingsstatussen bevindt zich zowel in het Live- als het Afspeelvenster. In dit deelvenster kunt u zien of de waarschuwingen die voor de geselecteerde camera zijn ingesteld, actief of niet actief zijn.

 

U kunt ook gemakkelijk waarschuwingen voor de geselecteerde camera in- en uitschakelen. Klik op de knop voor e-mailwaarschuwingen (waarop ‘Waarschuwingen geactiveerd’ of ‘Waarschuwingen niet geactiveerd’ staat). Hiermee wordt het venster Instellingen > Waarschuwingen > E-mail geopend, waarin u instellingen voor e-mailwaarschuwingen kunt in- of uitschakelen.

 

Alert Commander email alerts armed Statusknoppen voor waarschuwingen

Afbeelding 1: voorbeeld van sectie E-mailwaarschuwingen in Livevenster. Waarschuwingen zijn ingeschakeld voor de geselecteerde camera. 

 

Hieronder vindt u een tabel met beschrijvingen voor elke optie:

Status

Beschrijving

Waarschuwingen geactiveerd

Een statusknopje laat u weten dat de geselecteerde camera 1) actief is op het netwerk en 2) geactiveerd is voor waarschuwingen en e-mails verstuurt naar een e-mailadres of mobiele telefoon wanneer beweging van de geactiveerde camera wordt gedetecteerd. Er wordt dan ook automatisch opgenomen.

Waarschuwingen niet geactiveerd

Een statuslampje op het Live- en het Afspeelvenster. Hiermee wordt aangegeven dat waarschuwingen voor de geselecteerde camera niet actief zijn.

 

Wanneer Commander voor het eerst wordt geïnstalleerd, wordt ‘Waarschuwingen niet geactiveerd’ op het deelvenster van de waarschuwingsstatussen weergegeven, tot de geselecteerde camera is ingesteld om waarschuwingen te versturen en e-mailadressen zijn toegewezen.

Waarschuwingspictogram: Opmerking systeemvak: in het contextmenu staan alleen de opties waarmee u bureaubladwaarschuwingen kunt in- of uitschakelen.

Statusknoppen voor waarschuwingen