Een enkele keer wilt u een camera van uw systeem verwijderen. Commander slaat de instellingen en positie van de verwijderde camera automatisch op, voor het geval dat u de camera later misschien opnieuw aan het systeem toevoegt. Soms wilt u een camera misschien permanent naar een andere locatie verplaatsen. In dit geval kunt u de camera uit de database verwijderen.

Ga als volgt te werk om een camera te verwijderen:

1. Zorg dat de camera niet is aangesloten, zodat deze niet met het netwerk is verbonden. (Als de camera nog is aangesloten, wordt deze automatisch opnieuw gedetecteerd door Commander.)
2. Klik in het videovenster op het pictogram voor camera-acties en selecteer de optie Camera verwijderen.

N.B. U kunt een camera verwijderen via Instellingen > Camera’s. Selecteer gewoon het venster voor de naam van de camera, klik op ‘Geavanceerd’ en klik op de knop Camera verwijderen.

Video die door de camera is opgenomen, kan niet op het Afspeelvenster worden weergegeven.

Een camera verwijderen uit het Livevenster