U kunt een videoframe afdrukken of opslaan terwijl u livevideo in het Livevenster bekijkt.

Houd de aanwijzer boven het venster waarin de video wordt afgespeeld. Klik op het pictogram voor camera-acties en selecteer de gewenste optie.

Een huidig frame afdrukken

Wanneer u ‘Huidig frame afdrukken’ selecteert, gebruikt Commander de afdrukinterface van Windows en wordt automatisch geprobeerd om het beeld aan te passen aan de mogelijkheden van uw printer. Het resultaat is mogelijk niet optimaal wanneer u naar een zwart-witprinter afdrukt.

Een huidig frame opslaan

Wanneer u ‘Huidig frame opslaan’ kiest, kunt u in Commander een huidig frame in vier indelingen opslaan: JPEG, BMP, PNG en TIFF.

Als u het frame in JPEG-indeling opslaat, kunt u de kwaliteitsinstelling selecteren door een getal in te voeren (van 1 tot 100%) of de kwaliteitsbalk handmatig te verschuiven.

De standaardnaam van het bestand bevat de naam van de camera, de datum en de tijd (24-uurs klok). U kunt de bestandsnaam echter wijzigen.

Commander onthoudt ook het laatste bestandstype dat u hebt geselecteerd, de map waarin u het laatste beeld hebt opgeslagen, en de geselecteerde kwaliteitsopties. Deze instellingen worden als standaardinstellingen gebruikt wanneer u de volgende keer een frame opslaat.

Afdrukken of opslaan in Livevenster