Audio voor uw nieuwe of opnieuw ingestelde camera(‘s) is standaard uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk om audio in te schakelen zodat de camera geluid opneemt:

1. Ga naar Instellingen > Camera’s.

2. Selecteer de camera waarvoor u audio wilt inschakelen.

3. In de sectie Normaal zoekt u de optie Audio inschakelen.

4. Klik in het open veld zodat er een vinkje wordt weergegeven.

Voordat audio wordt ingeschakeld, moet u een afwijzing accepteren:

Audiotoezicht en -opname zijn inbegrepen. Afhankelijk van uw woonplaats is het gebruik van opnameapparaten mogelijk verboden. Zorg dat u de wetten in uw rechtsgebied naleeft wanneer u Logitech Alert-producten en -services gebruikt.

5. Accepteer het bericht. De camera begint nu met het opnemen van audio.

Camera-audio inschakelen