Gebruik de tijdlijn van de videonavigatie in combinatie met de kalender om video-opnames opnieuw af te spelen:

 

Wilt u cameraopnames voor de huidige datum bekijken?

Ga naar ‘De tijdlijn van de videonavigatie gebruiken’ verder in dit onderwerp.

 

Wilt u cameraopnames van een andere dag bekijken?

Ga naar ‘De kalender gebruiken’ verder in dit onderwerp.

De kalender gebruiken

U kunt de kalender gebruiken om video-opnames van een andere dag gemakkelijker terug te vinden. U kunt ook de pijltjes gebruiken om tussen de maanden te schakelen.

Klik op een datum om de opgenomen video’s voor die dag te bekijken. Wanneer u op een datum klikt, worden alle opnames voor die dag weergegeven op de tijdlijn van de videonavigatie.

De geselecteerde dag staat in een blauwgroen vak. De datum wordt in wit met vetgedrukte tekst weergegeven.

De huidige dag staat in een zwart vak met een blauwgroene rand. De datum wordt wit met vetgedrukte tekst weergegeven.

Datums waarop video-opnames beschikbaar zijn die u kunt bekijken, worden wit weergegeven met vetgedrukte tekst.

Als u naar een eerdere maand wilt gaan, klikt u op het pijltje boven aan de kalender. Wanneer u op het dubbele pijltje klikt, gaat u naar de eerste maand met opgeslagen video-opnames.

 

Alert Commander calendar Video opnames opnieuw afspelen

Afbeelding 1: afspeelkalender

 

 

Het videonavigatievenster gebruiken

Het videonavigatievenster heeft de volgende onderdelen: Tijdlijn voor videonavigatie, datum-/tijdbalk en het navigatievenster, waarin de naam van de camera en de opgenomen videogebeurtenissen voor elke camera worden weergegeven.

In het videonavigatievenster ziet u een camera-/videoregel voor elke camera.

 

Video-opnames worden als blauwgroene en grijze segmenten weergegeven. De blauwgroene balken zijn de video-opnames die momenteel op de pc zijn opgeslagen.  Grijze balken zijn video-opnames die worden herkend door de Commander-software maar nog niet zijn geüpload.

 

Alert Commander playback timeline window Video opnames opnieuw afspelen

Afbeelding 2: tijdlijn voor videonavigatie in afspeelvenster

 

Langs de bovenrand van het videonavigatievenster ziet u de datum-/tijdbalk. De periode in de datum-/tijdbalk wordt ingesteld volgens uw instellingen in de tijdlijn van de videonavigatie.

U kunt de tijdschaal instellen om in te zoomen op intervallen van :05 sec, :10 sec, :15 sec, :30 sec, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 uur, 2 uur of 4 uur.

Wijzig de periode door op de tijdregelaar te klikken en deze naar rechts te slepen om de hoeveelheid tijd te verhogen of naar links om de tijd te verlagen. U kunt de regelaar ook verplaatsen door op de datum-/tijdbalk te klikken en het wieltje van uw muis te gebruiken om het interval te verhogen of verlagen.

Een knopinfobericht geeft aan welke tijddivisie u hebt geselecteerd.

 

Alert Commander time slider Video opnames opnieuw afspelen

Afbeelding 3: tijdregelaar op de tijdlijn van de videonavigatie in Afspeelvenster

 

De datum-/tijdbalk gebruiken

U kunt de datum-/tijdbalk als volgt verplaatsen:

· Klik op de linkerpijl Alert Commander playback timeline left arrow Video opnames opnieuw afspelen om door video’s te scrollen die eerder op de tijdlijn zijn opgenomen.
· Klik op de rechterpijl Alert Commander playback timeline right arrow Video opnames opnieuw afspelen om door video’s te scrollen die later op de tijdlijn zijn opgenomen.
· Klik ergens op het zichtbare datum-/tijdgebied, zodat de rode tijdbalk naar de tijdlocatie gaat waarop u hebt geklikt.
· Houd de aanwijzer boven het datum-/tijdgebied en klik en sleep naar een gewenste tijdlocatie. De rode tijdbalk volgt uw aanwijzer.

 

Alert Commander playback timeline date time bar Video opnames opnieuw afspelen

Afbeelding 4: datum-/tijdbalk op de tijdlijn van de videonavigatie in het Afspeelvenster

 

Lijst met camera’s (en de bijbehorende functies)

In de linkersectie van het videonavigatievenster ziet u alle camera’s van het netwerk.

Alert Commander playback timeline list of cameras Video opnames opnieuw afspelen

Afbeelding 5: lijst met camera’s op de tijdlijn van de videonavigatie in het Afspeelvenster

 

Standaard zijn alle camera’s ‘actief’ en kunt u video-opnames voor alle camera’s bekijken. U kunt echter camera’s inactief maken, zodat u alleen de video en audio voor een specifieke camera ziet en hoort.

Het oogje Alert Commander playback timeline eye icon Video opnames opnieuw afspelen rechts naast de naam van de camera betekent dat de camera actief is en dat de opgenomen video wordt afgespeeld in de Afspeelvensters.

Als u een camera wilt ‘deactiveren’ en alle video-opnames van deze camera in het videonavigatievenster wilt verbergen, klikt u op het oogje. Het oogje wordt dan grijs weergegeven Alert Commander playback timeline eye inactive icon Video opnames opnieuw afspelen.  De videosegmenten voor die camera worden niet langer weergegeven in het videonavigatievenster.

 

De rode tijdlijnbalk gebruiken

Wanneer u het Afspeelvenster de eerste keer gebruikt, bevindt de verticale rode balk in het venster met videosegmenten zich op de huidige tijd van de dag.

Wanneer u video bekijkt, gaat de rode tijdlijnbalk naar de huidige tijd van de video die u afspeelt.

U kunt op deze rode balk klikken om deze naar links of rechts te slepen en de video te vinden die op een specifieke tijd of datum is opgenomen.

U kunt ook op een willekeurige plaats in het venster klikken, zodat de rode tijdlijnbalk rechtstreeks naar die locatie gaat.

Opmerkingen:

§ Voordat u de tijdbalk verplaatst, moet u het afspelen van video’s stopzetten.
§ Gebruik CTRL-SHIFT F en CTRL-SHIFT B om voor- en achteruit door videosegmenten te gaan. Zie Toewijzingen van afspeelsneltoetsen voor meer snelkoppelingen.
§ Het is raadzaam het afspelen te stoppen voordat u de tijdlijn naar links of rechts versleept, zodat het automatisch verplaatsen van het weergegeven tijdvenster (tijdens het afspelen) uw handmatige verplaatsingen niet verstoort.

Alert Commander playback timeline red time bar Video opnames opnieuw afspelen

Afbeelding 6: rode tijdlijnbalk 

N.B. Als Commander geen videolocatie kan vinden, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven in de tijdlijn en een foutpictogram op de knop Instellingen en in het dialoogvenster Instellingen.

 

Verwante onderwerpen

Tijdschaal van venster wijzigen

Camera’s selecteren om te bekijken

Kalender/Datumsectie wijzigen

Video-opnames opnieuw afspelen