Opgenomen video wordt opgeslagen als Mpeg 4-bestand (.mp4). Commander past automatisch metagegevens op elk videobestand toe zodat ze zelfbeschrijvend en van elkaar te onderscheiden zijn. Het bestand kan worden afgespeeld in de Quick Time-speler.

Details die naar de videoclip worden geschreven, zijn onder andere de naam van de camera, de bitfrequentie, of het bestand beschermd is en of het een waarschuwing heeft geactiveerd.

De standaardnaam van de videoclip bestaat uit de naam van de camera en de datum/tijd van opname.

Video-eigenschappen