Commander heeft sneltoetsen op het toetsenbord zodat u snel door videoclips kunt navigeren. Sommige van deze navigatiefuncties zijn alleen toegankelijk via de toetsenbordtoetsen.

Sneltoets

Beschrijving

Sneltoets

Beschrijving

CTRL-SHIFT C

MIDDELSTE AFSPEELCURSOR. Hiermee wordt de bron van de tijdlijn ingesteld, waarbij de cursor gecentreerd is.

CTRL-SHIFT N

AFSPEELTIJD =”NU”. Hiermee wordt de cursortijd op ‘nu’ ingesteld, en wordt de cursor gecentreerd in de weergave van de tijdlijn.

CTRL-SHIFT P

AFSPELEN/PAUZEREN WISSELEN. Hiermee wordt gewisseld tussen de modi Afspelen en Pauzeren

CTRL-SHIFT S

PAUZEREN. Hiermee wordt de pauzeermodus ingeschakeld (zoals ‘Stoppen’)

-

INZOOMEN. Hiermee wordt ingezoomd op de tijdlijn

(U kunt ook de muis gebruiken om in en uit te zoomen) (werkt ook voor + op NumPad)

+

UITZOOMEN. Hiermee wordt uitgezoomd van de tijdlijn (langere tijdperiode)

(U kunt ook de muis gebruiken om in en uit te zoomen) (werkt ook voor – op NumPad)

CTRL +

SNELLER AFSPELEN. Dit is hetzelfde als wanneer u de shuttle-knop naar rechts draait

CTRL -

LANGZAMER AFSPELEN. Dit is hetzelfde als wanneer u de shuttle-knop naar links draait

CTRL-SHIFT 1-6

CAM. 1-6 IN-/UITSCHAKELEN. Hiermee wordt het afspelen voor de opgegeven camera in- of uitgeschakeld

 

 

PAGE UP

VORIGE DAG. Hiermee wordt de afspeeltijd gewijzigd naar het eerste bestand van de voorgaande dag (u kunt ook op PgUp en PgDn van het NumPad drukken)

PAGE DOWN

VOLGENDE DAG. Hiermee wordt afspeeltijd gewijzigd naar eerste bestand van volgende dag

 

CTRL !

VORIG SEGMENT. Verplaats de aanwijzer naar het begin van het volgende, eerder opgenomen segment. Of CTRL-SHIFT B

CTRL

VOLGEND SEGMENT. Verplaats de aanwijzer naar het begin van het volgende, later opgenomen segment. Of CTRL-SHIFT F

Shift !

DIAGRAM NAAR EERDER TIJDSTIP VERSCHUIVEN. Verschuif het diagram naar een eerdere tijd (diagram gaat naar rechts)

Shift

DIAGRAM NAAR LATER TIJDSTIP VERSCHUIVEN. Verschuif tijddiagram naar later tijdstip (diagram gaat naar links)

Ctrl-Shift !

DIAGRAM NAAR EERDER TIJDSTIP VERSPRINGEN. Ga één venster terug in de tijdlijn

Ctrl-Shift

DIAGRAM NAAR LATER TIJDSTIP VERSPRINGEN. Ga één venster verder in de tijdlijn

 

Verwante onderwerpen

Opties in contextmenu van Afspeelvenster

Toewijzingen van afspeelsneltoetsen