In het Afspeelvenster kunt u de opgenomen videosegmenten (met audio) die op de pc zijn opgeslagen, bekijken en beheren.

Als de camera is verbonden met het netwerk, worden de opgeslagen video- en audiobestanden opgeslagen en bewaard op de pc waar Logitech Alert Commander is geïnstalleerd.

Als de camera niet met het netwerk is verbonden, slaat uw camera video- en audiobestanden op naar de microSD-kaart in de camera. Wanneer u Commander vervolgens inschakelt, worden de bestanden die naar de microSD-kaart zijn opgeslagen, naar de pc geüpload waar Commander is geïnstalleerd. U kunt de opgenomen video dan op het Afspeelvenster van Commander bekijken.

 

Verwante onderwerpen

Opgeslagen videosegmenten bekijken

De kalender

Afspeelknoppen voor video

Sneltoetsen voor afspelen toewijzen

Opties in contextmenu van Zoekvenster

Een opgenomen videosegment vergrendelen

Een opgenomen video opslaan

Een opgenomen video afdrukken

Overzicht van Afspeelvenster