Wanneer u video-opnames in het Afspeelvenster weergeeft, kunt u de aanwijzer boven een videovenster houden en vervolgens op het pictogram Gereedschappen klikken om deze opties op te roepen.

Opties in contextmenu van Afspeelvenster

Volledige weergave in-/uitschakelen

Hiermee wordt geschakeld tussen volledig scherm of normale weergavemodus voor het videovenster.

Videosegment beveiligen

Hiermee wordt het videosegment vergrendeld waarop u met de rechtermuisknop hebt geklikt.

Beveiliging videosegment opheffen

Hiermee wordt het videosegment ontgrendeld waarop u met de rechtermuisknop hebt geklikt.

Huidig segment opslaan

Hiermee wordt het Windows-dialoogvenster Opslaan als geopend, waarin u het huidige bestand naar een andere locatie op uw harde schijf of netwerk kunt opslaan.

Videosegment verwijderen

Hiermee wordt het videosegment verwijderd waarop u met de rechtermuisknop hebt geklikt.

Huidig frame afdrukken

Hiermee wordt het Windows-dialoogvenster geopend, waarin u het huidige frame via uw lokale printer kunt afdrukken.

Huidig frame opslaan

Hiermee wordt het Windows-dialoogvenster Opslaan als geopend, zodat u een huidig frame in een van de volgende vier indelingen kunt opslaan: JPEG, BMP, PNG en TIFF. Selecteer de locatie waar u het bestand wilt opslaan (de standaardlocatie is de map met downloads of afbeeldingen op uw pc), en wijzig de standaardnaam van het bestand.

Eigenschappen

Hiermee wordt het venster Video-eigenschappen geopend, waarin u de metagegevens kunt bekijken die aan het videobestand zijn gekoppeld, zoals het nummer en de naam van de camera, de bitsnelheid en of het bestand beschermd is, een waarschuwing heeft geactiveerd en naar uw onlineaccount is geüpload. U kunt ook uw eigen korte beschrijving invoeren of naar uw Platinum Online-opslagaccount uploaden.

 

Deze bewerkingen worden op het huidige videosegment uitgevoerd. Als u een ander videosegment wilt beheren, klikt u op het segment in het venster Afspeelnavigatie.

Verwante opties

Een videogebeurtenis vergrendelen

Een huidig frame afdrukken

Een huidig frame of segment opslaan

Een videoclip verwijderen

Sneltoetsen voor afspelen toewijzen

Opties voor videovenster in Afspeelvenster