1. In het Afspeelvenster navigeert u naar het vergrendelde videosegment in de videotijdlijn.
2. Houd de aanwijzer boven de video-opname die wordt afgespeeld in het videovenster, en klik op het pictogram Gereedschappen.
3. Klik op de optie Beveiliging videosegment opheffen.

De video-opname wordt in blauwgroen in het navigatievenster weergegeven.

Een videosegment ontgrendelen