Commander verwijdert oude video-opnames automatisch wanneer de ingestelde limiet voor de schijfopslag op de pc wordt bereikt. Video-opnames die niet moeten verwijderd, kunt u in Commander vergrendelen.

U vergrendelt video-opnames via het Afspeelvenster. Ga als volgt te werk in het videotijdlijnvenster om een video-opname te vergrendelen:

1. Navigeer naar het gewenste videosegment. De rode tijdlijnbalk wordt gepauzeerd op het gewenste segment.
2. Klik op het pictogram Gereedschap in de rechterbovenhoek van het videovenster en selecteer de optie Videosegment beveiligen. Vergrendelde video-opnames worden rood weergegeven.

N.B. u kunt een videosegment ook vergrendelen door met de rechtermuisknop op een blauwgroen videosegment in de tijdlijn te klikken en de toepasselijke optie te selecteren.

 

Alert Commander playback timeline protected video Een opgenomen videosegment vergrendelen

Afbeelding 1: Videotijdlijn in Afspeelvenster: vergrendelde video-opname

 

 

N.B. U kunt opgenomen video’s niet vergrendelen op de microSD-kaart van de camera, alleen op de pc.

Verwante onderwerpen

Een videosegment ontgrendelen

Een opgenomen videosegment vergrendelen