Ga als volgt te werk als u een video ziet die u wilt opslaan terwijl u deze bekijkt in het Afspeelvenster:

1. Pauzeer de video met de afspeelknoppen.

2. Ga met de aanwijzer over het videovenster en klik op het pictogram Gereedschappen.

3. Selecteer de optie Videosegment opslaan.

Het standaarddialoogvenster Opslaan als van Microsoft wordt weergegeven, waarin u wordt gevraagd de locatie te selecteren waar u het bestand wilt opslaan en om een nieuwe bestandnaam op te geven (optioneel). Als u de locatie niet wijzigt, wordt het bestand opgeslagen naar Mijn documenten > Mijn afbeeldingen. Als u de naam van de video-opname niet wijzigt, wordt het bestand opgeslagen met de standaardcameranaam. Dit is de naam van de camera en de datum-tijdstempel, bijvoorbeeld Oprit 2010-08-26 225013.  

N.B. Het opslaan van een videosegment heeft geen effect op het oorspronkelijke videosegment dat door Commander is opgenomen. Bij deze optie wordt alleen een kopie van het videosegment opgeslagen naar de locatie die u opgeeft.

N.B. U kunt ook met de rechtermuisknop op de groene balk in de videotijdlijn voor een videosegment klikken en ‘Huidig segment opslaan’ kiezen.

Een opgenomen video opslaan