In het videonavigatievenster ziet u een camera-/videoregel voor elke camera. In de linkersectie van het videonavigatievenster ziet u alle camera’s van het netwerk.

 

Alert Commander playback timeline list of cameras Cameras selecteren om te bekijken

Afbeelding 1: lijst met camera’s op de tijdlijn van de videonavigatie in het Afspeelvenster

 

Standaard zijn alle camera’s ‘actief’ en kunt u video-opnames voor alle camera’s bekijken. U kunt echter camera’s inactief maken, zodat u alleen de video en audio voor een specifieke camera ziet en hoort.

Het oogje Alert Commander playback timeline eye icon Cameras selecteren om te bekijken rechts naast de naam van de camera betekent dat de camera actief is en dat de opgenomen video wordt afgespeeld in de Afspeelvensters.

Als u een camera wilt ‘deactiveren’ en alle video-opnames van deze camera in het videonavigatievenster wilt verbergen, klikt u op het oogje. Het oogje wordt dan grijs weergegeven Alert Commander playback timeline eye inactive icon Cameras selecteren om te bekijken. De videosegmenten voor die camera worden niet langer weergegeven in het videonavigatievenster.

 

Video-opnames worden als blauwgroene en grijze segmenten weergegeven. De blauwgroene balken zijn de video-opnames die momenteel op de pc zijn opgeslagen.  Grijze balken zijn video-opnames die worden herkend door de Commander-software maar nog niet zijn geüpload.

 

Alert Commander playback timeline window Cameras selecteren om te bekijken

Afbeelding 2: tijdlijn voor videonavigatie in afspeelvenster

 

 

Als u de video voor een camera wilt in- of uitschakelen, klikt u op het oogje Alert Commander playback timeline eye icon Cameras selecteren om te bekijken naast de naam van de camera.

Wanneer u op het oogje van een camera klikt om de camera uit te schakelen, worden de blauwgroene en grijze (en vergrendelde) videosegmenten voor die camera verborgen.

N.B. Als Commander geen videolocatie kan vinden, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven in de tijdlijn en een foutpictogram op de knop Instellingen en in het dialoogvenster Instellingen.

Verwante onderwerpen

Opgeslagen videosegmenten bekijken

Tijdschaal van venster wijzigen

Kalender/Datumsectie wijzigen

Camera’s selecteren om te bekijken