In het Afspeelvenster bevindt zich een dvd-achtig bedieningspaneel voor afspelen en pauzeren, aanpassing van de snelheid en navigatie door videosegmenten. Wanneer u de aanwijzer boven op een knop houdt, wordt de naam hiervan in de knopinfo weergegeven.

Met de afspeelknoppen kunt u video op uw actieve (geselecteerde) camera’s afspelen, pauzeren, de snelheid ervan aanpassen en door videosegmenten navigeren.

TIP: Als u de aanwijzer boven een van de knoppen houdt, wordt de naam van de knop in de knopinfo weergegeven.

De datum-/tijdstempel boven de afspeelknoppen toont de datum en tijd van de video die u bekijkt.

In de volgende tabel met pictogrammen en beschrijvingen wordt toegelicht hoe u door opgenomen videosegmenten navigeert.

 

Knop

Beschrijving

Knop

Beschrijving

Alert Commander play video Afspeelknoppen voor video

Video afspelen

Alert Commander playback pause control Afspeelknoppen voor video

Video pauzeren

Alert Commander previous segment Afspeelknoppen voor video

Naar het begin van het huidige segment, of als u daar al bent, naar het begin van het vorige segment

Alert Commander next segment Afspeelknoppen voor video

Naar het begin van het volgende videosegment

Alert Commander step backward Afspeelknoppen voor video

Stap terug

Alert Commander step forward Afspeelknoppen voor video

Stap verder

Alert Commander video slow motion Afspeelknoppen voor video

Video langzamer afspelen

(draai het jogwiel naar links)

Alert Commander video fast motion Afspeelknoppen voor video

Video sneller afspelen

(draai het jogwiel naar rechts)

Alert Commander mute unmute Afspeelknoppen voor video

Dempen/Dempen opheffen

 

Alert Commander volume Afspeelknoppen voor video

Volume omhoog/omlaag

 

Verwante onderwerpen

Sneltoetsen voor afspelen toewijzen

Opgeslagen videosegmenten bekijken

Afspeelknoppen voor video